Brunchmann

Familien Brunchmann's hjemmeside

 

Dette er vores families hjemmeside. Den er ikke særlig avanceret og vi opdaterer den ikke ret ofte. Velkommen til.

Medlemmerne

 

I rækkefølge efter alder:

- Jytte Brunchmann

- Jan Brunchmann

- Karen Brunchmann

- Oliver Brunchmann

- Amanda Brunchmann

- Ella Brunchmann

- Albert Brunchmann

Til slut et citat

 

Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg derfor seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaaer ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunne vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?

 

Søren Kierkegaard (Enten-Eller I (SKS 2,33; SV3 2,28))

Copyright © All Rights Reserved